Radnóti – Moodle

Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola informatika tanáraként rögtön az első évemben igyekeztem bevezetni a Moodle rendszert. A 2006/2007-es tanév ráment a tapasztalatszerzésre, igyekeztem minél több anyagrésznél, minél változatossabb formában felhasználni. A rendszer órai és otthoni használata összefüggésbe hozható (1) a tanulók informatikai/digitális kompetenciáinak fejlődésével, (2) a diák-diák és a diák-tanár kommunikáció más szintre helyeződésével, (3) az informatika órák megitélésével.
A 2007/2008-as tanév informatika óráit már a Moodle rendszer köré építettem ki. Az év elején egy kérdőívet töltöttek ki a diákok, melyben igyekeztem felmérni az előzetes tudást, informatikai attitüdöt, számítógép használati szokásokat.
A rendszer használatának előnyei a tehetséggondozás terén fokozottabban mutatkoznak meg. A 11-12. évfolyamos informatika fakultációra járó diákok aktívan és kreatívan használják a Moodle lehetőségeit.
Hosszútávú célom, hogy nem csupán az informatika fakultációnak nyújtson tehetséggondozási keretet a rendszer, hanem a többi tárgyhoz is kapcsolódjon egy kurzus.
2008. március elején a lassan már 2 éves 1.7-es Moodle rendszerünket frissítettem a legújabb 1.9-es verzióra, melyhez nagy reményeket fűzök. Mind a csoportos, kooperatív tanulás, mind a kompetencialapú oktatás célként jelent meg a Moodle 1.9 fejlesztésénél. Azaz egy olyan eszköz van a kezünkben, ami segítségével könnyedén meg tud felelni az oktatás az újabb pedagógiai elvárásoknak/kihívásoknak. Ez nagyban hozzá fog járulni ahhoz, hogy más tantárgyak keretén belül is használják iskolánkban a Moodle rendszert!