MoodleMoot 2007

moodlemoot2007

Időpont:
2007. november 16-17.

Helyszín:
Debrecen, Magyarország

Weblap:
http://moodlemoot.kfrtkf.hu

Előadás:
Moodle a középiskolai oktatásban

Rövid beszámoló:
A kétnapos rendezvényt Papp Gyula és Vágvölgyi Csaba a debreceni Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola okatatói hívták életre, szervezték meg. Közel 80 személy érkezett az ország minden tájáról, hogy meghallgassa az előadók tapasztalatait, beszámolóit a Moodle rendszerrel, avagy kicsit tágabban, magával az e-learninggel kapcsolatban.
Az előadások az első, pénteki napon zajlottak két szekcióban. Így sajnos az előadások feléről le kellett mondani, de remélhetőleg videón elérhetővé válnak!
Az első előadást Damjanovics Nebojasa tartotta a Moodle felnőtt- és vállalati képzésben betöltött szerepéről, egyéni tapasztalatairól. Igen nagy, és piacilag erős válallatokkal áll szerződésben, így igazi, gyakorlati tapasztalatokat adott át a hallgatóságnak.
A második előadást Dr. Hoffmann Orsolya tartotta az e-tanulókról, szokásaikról, önszabályozó tanulási folyamatról. Az előző előadással ellentétben ez inkább elméleti jellegű előadás volt, de végighallgatva a kiindulási tételeket, gyakorlati-, stattisztikai vizsgálatokat, alkalmazott módszertanokat egy teljes képet kaphattunk az e-tanulók fogalmáról és tulajdonságairól!
Sinka Róbert geológus (és nem geográfus!) egy igazán látványos és élvezetes előadást tartott a valós és virtuális tér összevetésével a földrajz oktatásról, és a hozzá kapcsolódó Moodle rendszerről. Mindenki figyelmébe ajánlotta az Atlas of Cyberspace című művet, és kiemelte a mentális térkép/reprezentáció szerepét!
Knausz Imre, aki a hallgatóival tanterveket és tananyagokat készít egy egyetemi kurzus keretén belül – alkalmazva és kiemelve fontosságát a projekt módszernek és a kooperációnak – a Mediawiki használatával. Egy kicsit kiléptünk segítségével a Moodle bűvköréből, de maradtunk az online tanulásnál!
Az ebéd előtti utolsó előadást Tóth Attila tartotta, akinek sajnos a korgó gyomrok miatt nem jutott elég idő befejeznie az előadását. Az ELTE TÓFK-on használt Moodle rendszer tanári és tanulói visszajelzéseiről, tapasztalatairól készített vizsgálatát tárta a hallgatóság felé.