Informatika érettségi középszint 2007 május

Nézzük az eredményeket, a puszta számokat. Az Oktatási Hivatal honlapján szinte minden adat megtalálható az érettségi vizsgákról, így 1-2 nap statisztikázás után egész jó válaszokat kap az ember a kérdéseire. Mint például: (1) melyek azok a témakörök, melyekben gyengébben szerepelnek a diákok – na persze ezt kapásból tudom 😉 fix, hogy táblázatkezelés és adatbázis? (2) Van-e különbség – és ha igen mekkora – Magyarország megyéi között? (3) Nemek szerinti eredmények hogyan alakulnak – az ismét előre borítékolható, hogy a fiúk lesznek előnyben, de vajon mennyivel? (4) Intézménytípusok között mekkora a különbség? … A sort lehetne folytatni, de a számok nem önmagukért kell hogy szerepeljenek (sem itt, sem másutt). A cél annak megállapítása, hogy az informatika oktatás mely területén van szükség nagyobb figyelemre, erősítésre, fejlesztésre?

A táblázatok és diagramok mérete meglehetőség nagy, ezért az eredeti méretű képeket csak belinkelem.

2007majuskoz022007majuskoz01

Az adatok:

  • Az általam kiértékelt minta 24640 diák középszintű informatika érettségi vizsgájának, gyakorlati részére fókuszál (a mintából töröltem azokat a diákokat, akiknek nem szerepelt vagy nulla volt a gyakorlati pontszám).
  • Az átlagpontszám 78,72 a 120 pontból, azaz százalékos értékben 65,60%.
  • Témakörök szerint a szövegszerkesztés esetében érték el a legjobb eredményt a vizsgázók (78,12%). A következő 2 témakör – prezentáció és weblap – eredményei alig tértek el egymástól (68,90%, 67,64%), a sor végén pedig a már algoritmikus és matematikai gondolkodást, továbbá nem kis figyelmet és kreativitást is igénylő táblázatkezelés (51,83%) illetve adatbáziskezelés (43,89%) zárt.
  • A megyék között jelentős eltérések tapasztalhatóak. A legmagasabb összpontszámot elérő Vas megye (85,24p) és a legkevesebb pontszámot elérő Fejér megye (74,50p) eredménye között több mint 10 pont a különbség. Általánosságban elmondható, hogy az ország nyugati megyéiben tanulók értek el magasabb pontszámot.
  • A fiúk és lányok (férfiak és nők) eredményei között 5,89 pontos különbséget figyelhetünk meg, témakörönként 1 pont körüli plusszal a fiúk javára. Ez alól kivételt képez a táblázatkezelés, ahol a különbség mértéke erőteljesen kilóg a többi közül (2,12p)!
  • Az iskolák típusát tekintve a gimnáziumban tanulók 6,11 ponttal értek el jobb eredményt mint a szakközépben tanulók. A prezentáció és a weblap témakörök pontszámaiban alig tapasztalható különbség (0,43p, 0,53p), a másik három témakörben azonban 1,7 pont körüli differencia mutatkozik (1,56p, 1,71p, 1,72p).

Átalánosságban azt mondanám, hogy a táblázatkezelés és az adatbáziskezelés témaköröket kell kicsit “megreformálni”. Több helyen is láttam már sajnos, hogy az adatbáziskezelés nem is kerül terítékre különböző okok miatt az informatika órán – ezen mindenképpen változtatni kell! Ez azonban szorosan összefügg a táblázatkezeléssel (amire az adatbáziskezelés témakör ráépíthető). Az első lépés, hogy olyan életszerű példákat találjunk ki, melyek során a diákok játszva megtanulják a táblázatkezelés fogalmait, lehetőségeit, lépéseit. Több olyan projektfeladatot kellene megfogalmazni, melyek kapcsolódhatnak például a fizika, kémia vagy biológia órai kísérletekhez, házi feladatokhoz. A szövegszerkesztés minden tantárgyhoz hozzáilleszhető – ezért is olyan magas az érettségin elért pontszám. Illesszük hozzá hát a táblázatkezelést is a többi tantárgyhoz, vigyük be a “mindennapi” életükbe a diákoknak! Ha ez sikerül, akkor onnan már csak 1 lépés az adatbáziskezelés (nem kicsi lépés, de kisebb).

Megjegyzés