Az informatika oktatás jövője?!

2009. április 23-25. között Szombathely adott otthont az informatika tanárok számára rendezett továbbképzésnek. Szerencsére sok ismerőssel (mindig jó újra látni őket) és sok eddig ismeretlennel (mindig jó új embereket megismerni) sikerült beszélnem és megosztanunk egymással tapasztalatainkat, ötleteinket.

Meglátásom szerint egyre nagyobb számban fordulnak elő olyan előadások, melyek nem (vagy nem kizárólag) az informatika tantárgyhoz kapcsolódnak, hanem több más tárgy (sokszor nem is természettudományos, hanem humán tárgyak) informatikai eszközökkel, újfajta módszertannal való vérfrissítéséről szólnak. Ez természetesen több jelenlévőben (bennem is) elindította azt a kérdésdömpinget, hogy pontosan mi is a szerepe az informatika tantárgynak a mai magyar oktatási rendszerben, hol/mikor/hogyan kell hogy megjelenjen? Skandináv és angolszáz országokban nem létezik külön informatika tantárgy, hanem a többi tantárgyba integrálva kerülnek elő a “digitális ismeretek”. Mégis évre-évre, felmérésről felmérésre összehasonlítják a magyar és küldöldi diákok informatikai kompetenciáját és attitüdjét. Kérdezem én, lehet így ténylegesen összehasonlítani valamit? Hiszen teljesen különböző az oktatási rendszer. Tehát az egész oktatási rendszer hatékonyságát talán.

Kérdés: mi lenne, ha egyik tanévről a másikra eltűnne az informatika tantárgy és csak a többi tantárgyba integrálva kerülne elő? Azon kívül, hogy nagy fejetlenség és teljes felfordulás lenne az oktatásban – lenne-e haszna? Alkalmas-e a magyar oktatási rendszer és a magyarországi pedagógus gárda egy ilyen váltáshoz? Több olyan középiskolában voltam már, ahol a pedagógusok 70-80%-a ECDL vizsgával rendelkezett – ugyanis kötelezővé tette azt a vezetőség. Persze ennek az ellenkezőjével is találkoztam… Tehát elsőre a pedagógusok alkalmazói/felhasználói ismereteit kell megvizsgálni (országos átlagban szerintem nem állunk túl fényesen, de keresek nem sokára valamilyen pontos statisztikát). Tegyük fel, hogy a pedagógusok egy éppen elégséges számánál adottak az ismeretek. Mi biztosítja azt, hogy a mindennapi pedagógiai gyakorlatban is tudja ezeket hasznosítani? Mi biztosítja azt, hogy tényleg csak akkor használ informatikai eszközöket a pedagógus, ha azzal tanórája minőségét, diákjai motivációját és ismeretei elmélyülését tudja javítani, segíteni? Ehhez volt egy Dán (khm, “Skandináv-gyanús”!) kezdeményezés: EPICT. Az ECDL mintájára felépülő képzés lényege, hogy a pedagógusokat felkészítse a modern kor iskolai kihívásaira. De egy vagy két papír nem garantál sajnos semmit sem.

Kérdés: mi legyen egy ilyen felbolydult rendszerben a mai informatika tanárokkal (köztük jómagammal is)? A skandináv országokban úgynevezett technikai menedzserek tartoznak a géptermekhez, akik elsősorban a technikai dolgokban nyújtanak segítséget pedagógusnak, diáknak egyaránt. Valahogy kiegészítve ezt a feladatkört, az alap informatikai készségek kialakításával, az algoritmikus gondolkodás fejlesztésével és az informatikai tudományág alapfogalmainak tisztázásával szerintem visszaértünk oda, hogy kell hogy legyen valamilyen szintű és mennyiségű csak és kizárólag informatikai oktatás.

Azonban a mai informatikai oktatás – a véleményem szerint is – túlzottan öncélú, feladatközpontú és vérszegény. Nincsen megfelelő kapcsolatban a többi tantárggyal és a való világgal. Azonban mellőzése – egy egész tudományágat amúgy sem lehet csak úgy mellőzni – nem megoldást jelentene, hanem rengeteg probléma felszínre hozását. Hol az arany középút? Talán az informatika tanároknak kell nyitniuk a többi pedagógus felé, házon belüli továbbképzések tartásával és nagyfokú együttműködéssel. Mindemellett ki kell dolgozni végre olyan feladatlapokat és oktatási környezeteket, ahol a tanuló része egy aktív ONLINE tanulói közösségnek, és szerepe nem merül ki a befogadásban és a mintafeladatok megoldásában hanem ő maga is létrehozója a tananyagnak, ő maga is értékel és ő maga konstruálja saját ismereteit. (A Moodle ikon nem véletlen szerepel a bejegyzésben – egy erőteljes eszköz lehet ugyanis a jövő tanárjának kezében)

1 megjegyzés


  1. Szerintem egyértelmű hogy az informatika teljes körű tere fog nyerni az oktatás területén, amire a gépek előtt felnövekedett gyermekek, készen állnak. A kérdés szerintem talán abban van, hogy a tanárok is készen állnak e a változásra. A fiatalabb tanárgeneráció talán igen…..

    Idéz | Posted 2011/02/02, 13:58

Megjegyzés